התפטרות לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963

התפטרות לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963

התפטרות לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963