להלן רשימה חלקית לדוגמא של סיפורי הצלחה בפסקי דין מתוך מאות תיקים תחת טיפולנו המקצועי בבית הדין לעבודה (שמות העובדים לא פורטו לשם שמירה על צנעת הפרט באופן סביר):

 • א.א – מלצר באולם אירועים במשך 11 שנה זכה בסכום של כ- 300 אלף ₪, מתוכם כ- 180 אלף ₪ בגין עבודה בשעות נוספות, סך של כ- 50,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות בענף אולמות האירועים- ערעור החברה לבית הדין הארצי נמחק בהסכמה.
 • ע.ח – מנהל מחלקת כספים בקיבוץ במשך 4 שנים זכה בפיצוי בגובה 6 משכורות ובסך הכול בסך של כ- 120,000 ₪ בגין פיטורין שלא כדין, לאור היעדר סיבה עניינית לפיטורים ופגמים בהליך השימוע- הערעור שהגישה החברה נמחק בהמלצת מותב בית הדין הארצי.
 • א.מ – מאבטח בניין משרדים בן 72 במשך 6 שנים שפוטר לאחר שהביאו עובדת צעירה תחתיו זכה בסכום של כ- 110,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות, ולרבות פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין הפליה מחמת גיל מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1988.
 • צ.ע – מאמן ג'ודו זכה בהליך לצו מניעה שהגיש מעסיקו לשעבר בטענות של איסור תחרות ושימוש בסוד מסחרי ורשימת לקוחות – בקשת המעסיק נדחתה ומאמן הג'ודו זכה להמשיך להפעיל את העסק שהקים מכוח חופש העיסוק שנקבע כי במקרה דנן הינו גובר על האינטרס של המעסיק.
 • צ.מ– עובד מפעל נייר במשך שנתיים וחצי זכה במלוא תביעתו בסך של כ- 100 אלף ש"ח, בגין פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיטורים שלא כדין, הפרשה פנסיונית ומענק חג מכוח צו ההרחבה בענף הקרטונז' והאריזה וזכויות סוציאליות נוספות- ערעור החברה לבית הדין הארצי נדחה.
 • ק.א– מלצר 7 שנים במסעדה ידועה זכה בתביעתו בסך של כ- 450 אלף ש"ח בגין אי תשלום שכר מינימום, גמול שעות נוספות, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות- בתביעה נתקבלה טענת העובד כי אין לראות בטיפים שקיבל כשכר עבודה מאת המעסיק וכן נתקבלה טענתו בדבר תקופת העבודה לאחר שהחברה הודתה בשנתיים של העסקה בלבד בהם הוצאו עבורו תלושי שכר.
 • ש.ע- סייעת בגן חרדי בחולון בשכר של 3,303 ש"ח לחודש זכתה בפסק דין ע"ס 449,415 ש"ח מכוח השוואת תנאים- לפסק הדין המלא

במקרים רבים ההליכים בבית הדין לעבודה אינם מגיעים לכדי פסק דין סופי אלא מסתיימים בהסדר פשרה לשביעות רצונם של הצדדים, ולהלן מקצת מקרים שהיו בטיפולנו בהם הושגה פשרה:

 • א.ש – עובדת משך 10 חודשים במפעל פוטרה בעודה בחודש ה- 3 להריונה- בקשת המעסיק למשרד התמ"ת למתר היתר בדיעבד נדחתה לאחר ייצוגנו את העובדת בתגובה למשרד התמ"ת. לאחר הגשת תביעה לבית הדין לעבודה הושגה פשרה ע"ס של 100,000 ₪.
 • ג.ח – מנהל מחלקה ברשת מזון גדולה הודח מתפקידו בטענה של הפרת משמעת לתפקיד שפגע בתנאי עבודתו ובשכרו- לאחר הגשת בקשה לצו מניעה הושגה פשרה על פיה ההעברה תהיה זמנית בלבד תוך שמירה על שכרו הקודם של העובד. יצוין כי לאחר 3 חודשים הוחזר העובד לתפקידו הקודם.
 • מ.ע – שומר מפעל תעשייתי במשך 3 שנים באמצעות 2 קבלניות שירותים מתחלפות שסיפקו שירותי שמירה למפעל זכה בפשרה כנגד 2 החברות וכנגד המפעל בסך של כ- 91,000 ₪.
 • א.מ – מנהל תחנת דלק במשך שנה וחצי הגיש תביעה בגין הפרשי עמלות, שעות כוננות וגמול שעות נוספות וזכה בפשרה בסך של 80,000 ₪.
 • ר.נ– מטפלת סיעודית במשרה חלקית במשך 7 שנים פנתה למשרדנו למימוש זכויותיה ולאחר חודש אחד קיבלה זכויותיה עד תום מאת המעסיקה- הפרשה לפנסיה, דמי נסיעות, דמי מחלה, פדיון חופשה והבראה, דמי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים.
 • י.ו- עובד מוסך 15 שנה הגיש באמצעות משרדנו תביעה לפיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות בסך 360 אלף ש"ח- התיק נסגר בפשרה ע"ס 250 אלף ש"ח.
 • פ.מ- ייצוג חברה לאביזרי רכב כנגדה הוגשה תביעה ע"ס של כ- 600 אלף ₪- בקדם משפט הושגה הסכמה לדחיית התביעה ללא צו להוצאות.