• השבת כספים כפרילנסר בתביעת יחסי עובד מעביד
  ככלל אין להעניש עובד שתבע הכרה ביחסי עובד מעביד בהשבת הכספים כפרילנסר לעומת השכר שהיה מקבל כעובד ע"ע 300267/98 טויטו – מ.ש.ב. הנדסת קירור (1965) בע"מ, פד"ע לו 354, 368 (2002); ע"ע 450/07 5151/07 גלובוס גרופ נ' יואל מלכא, 07.03.2010; ע"ע (ארצי) 570/07 688/07 פיליפ טיברמן נ' מקורות חברת מים ...
 • פיצויי פיטורים לפרילנסר
  מתי יינתנו פיצויי פיטורים לפרילנסר? לא תמיד כאשר ישלול בית הדין התקיימותם של יחסי עובד מעביד בין חברה לפרילנסר ייקבע כי לא מגיע דבר. בתביעות של פרילנסרים שהועסקו תקופה ארוכה גם כשנקבע כי אין מתקיימים יחסי עובד מעביד לעיתים יפסוק בית הדין פיצויי פיטורים לפרילנסר ולו בשל הפן הסוציאלי שבעניין ולאור ...
 • יחסי עובד מעביד לנהג מונית
  קיום יחסי עובד מעביד לנהג מונית עם עסק להשכרת מוניות בעב' 2030/07 ‏ לוי אהרון נ' לוי הילה מוניות בע"מ, כב' השופט משה טוינה, 20.03.09, בעניין נהג מוניות באילת קבע בית הדין לעבודה כי מסמך ההתקשרות שפוגע בזכויות קוגנטיות אינו תקף, כשבפועל התובע הועסק כנתבעת כעובד- סיכוני הרווח וההפסד היו ...
 • תביעת פרילנסר – המבחנים וההשלכות
  המבחנים של תביעת פרילנסר מעמדו של מועסק נקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין הצדדים מבחינה מהותית, ולא על פי המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו למערכת היחסים ביניהם (דב"ע נד/77-3 פנינה רוטברג נ' תדיראן בע"מ, פד"ע כז 454, 462).  לשם בחינת התקיימותם של יחסי עובד מעביד קיים מבחן מעורב ...