שאלה: אני מתכוון להתפטר מעבודתי לאחר 5 שנים, האם אני אאבד בכך את הסיכוי לקבל פיצויי פיטורים?

תשובה: לא בהכרח. גם במקרים של התפטרות ישנן נסיבות רבות בהן תהיה זכאי לפיצויי פיטורים. הנך מוזמן לקריאת המאמר באתר בנושא זה "28 מקרים בהם תקום לעובד זכאות לפיצויי פיטורים"  או לפנות לייעוץ אישי פרטני.

שאלה: האם המעסיק יכול לסרב לאשר לי ימי חופשה?

תשובה: ככלל כן. החוק קובע כי החופשה השנתית תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה, כשעל פי הפסיקה המעסיק הוא הקובע את מועד החופשה כיוון שלא ייתכן שכל עובד יקבע לעצמו את מועד החופשה וישבש את סדרי העבודה. על העובד להודיע על רצונו לצאת לחופשה מוקדם ככל הניתן ורצוי 14 יום מראש, ומנגד על המעסיק להתחשב ולתאם את מועדי החופשה הרצויים לך. עם זאת, יש לך 2 ימי בחירה בשנה בהם אתה יכול לבחור את מועד החופשה (1 בכל השנה ו- 1 נוסף מאחד מהימים המופיעים בתוספת לחוק) ולשם כך עליך להודיע למעסיק 30 יום מראש.

שאלה: האם אני זכאי לפיצוי על קבלת משכורות בעשירי לחודש ולפעמים אפילו יותר מאוחר מזה?

תשובה: בהחלט. עפ"י חוק הגנת השכר, שכר עבודה ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם, כאשר על עשרה ימים ראשונים של איחור (עד ה- 9 לחודש) לא יתווספו פיצויי הלנה, ועל תשלום באיחור של עשרה ימים ויותר בחודש העוקב יחולו פיצויי הלנת שכר- שבוע ראשון 5%, וכל שבוע לאחר מכך- 10%, בנוסף להצמדה וריבית כדין.

שאלה: האם אני זכאי לקבל הפסקה בזמן העבודה ועל חשבון מי הזמן של ההפסקה?

תשובה: תלוי באורך יום העבודה. עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, במהלך יום עבודה של שש שעות ומעלה המעסיק חייב לאפשר לכל עובד הפסקה במהלך יום העבודה, באורך של 45 דקות לפחות למנוחה ואכילה, מתוך זה 30 דקות הפסקה רצופה. הפסקות קצרות למטרת נוחיות והתאווררות לא ייחשבו כזמן הפסקה. ההפסקה תהיה על חשבון העובד. לעובד יש זכות לעזוב את מקום העבודה במהלך ההפסקה אלא אם כן נוכחותו חיונית ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כזמן עבודה והעובד יהיה זכאי לשכר בגינה.

שאלה: סוגרים אצלנו את המקום בחול המועד. האם המעסיק יכול להוציא אותי לחופשה מרוכזת עם שאר העובדים למרות שאין לי ימי חופשה לניצול ולהכניס אותי ליתרה שלילית של ימי חופשה?

תשובה: כן, בסייגים. החוק קובע שעל חופשה מרוכזת של מעל 7 ימים על המעסיק להודיע לעובדים בכתב 14 ימים מראש. במקרה שאין ימי חופשה לניצול המעסיק לא רשאי להוריד מהשכר שלך בגין החופשה המאולצת שנכפתה עליך והוא אף לא רשאי להכניס אותך ליתרה שלילית של ימי חופשה מבלי לקבל לכך את הסכמתך מראש.