שעות נוספות לאחר 186 שעות עבודה בחודש
יוני 14, 2013
שיוך דמי הבראה לשנים קודמות
יוני 14, 2013