הרמת מסך בשל התעלמות מזכויות עובדים ואי ביצוע פירוק
יוני 11, 2013
שעות נוספות לאחר 43 שעות שבועיות
יוני 12, 2013