התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי
יוני 2, 2013
הרמת מסך ההתאגדות לאור העסקה באופן אישי
יוני 3, 2013