מטפלים סיעודיים לא זכאים לגמול גלובלי לשעות נוספות

איסור תשלום שכר כולל
יוני 17, 2013
הפרשה לפנסיה – מתי כמה ולמה?
יוני 17, 2013