רכיב שכר קבוע יהיה חלק מהשכר הקובע
יוני 9, 2013
זקיפת חופשה לשנים קודמות
יוני 10, 2013