להלן מספר מאמרים על דמי הבראה:

 • דמי הבראה – הוראות עיקריות
  מקור הזכות לתשלום דמי הבראה דמי הבראה הוסדרו בין המעסיקים לבין ההסתדרות  בהסכמים קיבוציים  מחודש 07.1998 שהוארכו  מאת לעת והורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק. עפ"י צו ההרחבה הכללי במשק בדבר תשלום דמי הבראה, כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לדמי הבראה. תשלום זה ...
 • דמי הבראה חודשיים
  תשלום דמי הבראה חודשיים בהסכמת העובד רשאי המעסיק במקום לשלם לעובד את דמי ההבראה בסוף השנה לשלם דמי הבראה חודשיים, ובתנאי שמדובר בתשלומים שלא יפחתו מכמות דמי ההבראה השנתיים, אך עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה המעסיק מסתכן בכך שאם העובד יסיים ...
 • התיישנות דמי הבראה – העיקר והחריג
  תקופת ההתיישנות לדמי הבראה בעיקרון  הינה שנתיים, אך כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד, ואפילו אם התביעה הוגשה במהלך ימי ההודעה המוקדמת, יהא העובד זכאי לדמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות לעבודתו, בדומה לתביעה כספית רגילה. התיישנות דמי הבראה בפסיקה ע"ע 1423/04 עדנה ...
 • שיוך דמי הבראה לשנים קודמות
  תקופת ההתיישנות של דמי הבראה כאשר העובד סיים את עבודתו אצל המעסיק היא של שנתיים, אך קיימת מגמה רווחת בבתי הדין לעבודה אשר מאפשרת לבצע שיוך דמי הבראה שקיבל העובד בשנתיים האחרונות לשנים קודמות בהן לא קיבל העובד דמי הבראה ...