דמי נסיעה לעבודה – מאמרים נבחרים :

  • השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה
    כל עובד אשר זקוק לתחבורה לשם הגעה למקום עבודתו, אפילו אם בפועל הוא מגיע ברגל, זכאי להשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה על פי הוראות צו ההרחבה. להלן הוראות צו ההרחבה בדבר זכאות העובד להוצאות נסיעה: מחודש ינואר 2012 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב ...
  • הכללת דמי נסיעות בשכר הבסיס של העובד
    ככלל, אין איסור בחוק לעניין הכללת דמי נסיעות בשכר כולל. ואולם, הסכמת העובד לתשלום דמי נסיעה בתוך שכר הבסיס צריכה להיות מפורשת וחד משמעית ורצוי שתהיה בכתב. מעסיק מסכם עם עובד שכר חודשי של 5,000 ש"ח ובפועל בתלוש השכר רושם 4,800 ש"ח משכורת בסיס ו- 200 ש"ח דמי נסיעות- האם העובד יכול בכל זאת לתבוע דמי נסיעות? ראשית, לשם כך ...