להלן מספר מאמרים על הודעה מוקדמת:

  • הודעה מוקדמת בפיטורים והתפטרות
    הודעה מוקדמת- כמה צריך לתת? עובד במשכורת (עובד חודשי)- 6 חודשים ראשונים- 6 ימים, לאחר מכן- 2.5 וחצי ימים על כל חודש, לאחר שנה- חודש ימים. עובד בשכר (עובד יומי או שעתי)- שנה ראשונה- יום על כל חודש, לאחר שנה- 14 יום + יום נוסף לכל חודשיים, לאחר שנתיים- 21 יום + יום נוסף לכל חודשיים, לאחר 3 שנים- חודשי ימים. הודעה ...
  • חפיפה בין הודעה מוקדמת לימי חופשה
    לא ניתן לכפות על עובד חפיפה בין הודעה מוקדמת לימי חופשה שכן הדבר נוגד את הרציונל של ימי חופשה לעומת תקופת הודעה מוקדמת בה אמור העובד לתור אחר עבודה חדשה גם כאשר העובד הוא זה שמבקש לנצל חופשה במהלך ימי ההודעה המוקדמת עדיין יהא עליו להותיר 14 ימי הודעה מוקדמת לטובת המעסיק. אם העובד מעוניין בחפיפה- "מותרת חפיפה בין תקופת ...