להלן מספר מאמרים על הפרשה פנסיונית:

 • תשואת קופת הפיצויים- למי שייכת?
  מי זכאי לקבל את תשואת קופת הפיצויים? הפרשות המעסיק לפיצויים עבור העובד עפ"י קרנות הפנסיה וקופות הגמל הקיימות (והחל משנת 2014 גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה) הינן לרוב בשיעור של 6% משכרו של העובד (הפרשה המהווה 72% מפיצויי הפיטורים), או בשיעור של 8.33% משכרו של העובד (הפרשה המהווה 100% מפיצויי הפיטורים)- ...
 • הפרשה לפנסיה – מתי כמה ולמה?
  זכאות העובד בגין הפרשה לפנסיה עפ"י צו ההרחבה לפנסיית חובה החל מיום 01.01.2008 חלה חובה על כל מעסיק בישראל לבצע הפרשה לפנסיה עבור העובדים. חובת ההפרשה לפנסיה היא מגיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה ועד גיל הפרישה שהוא גיל 67 אלא אם העובד מקבל קצבה שלא מאת המוסד לביטוח לאומי. חובת ...
 • הפרשה לפיצויים- של העובד או המעסיק?
  הפרשה לפיצויים- למי שייכת? הפרשה לפיצויים אשר מקום העבודה מבצע עבור העובד, שייכים ככלל למעסיק אשר יכול להשתמש בכספיי ההפרשה לצורך תשלום פיצויי הפיטורים אותם חייב לעתים לשלם בסיום העבודה. עם זאת, כאשר חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (הפרשה במקום פיצויי פיטורים) או סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים (הפרשה לקופה ...
 • שחרור קופת גמל לעובד
  בסיום העבודה זכאי כל עובד לקבל מאת המעסיק מכתב שחרור קופת גמל שנפתחה לזכותו בגין עבודתו אצל המעסיק תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 איסור תשלום למעביד מקופת פיצויים תק' (מס' 5)  תשמ"ח-1988 תק' (מס' 3)  תשס"ד-2004 41. קופת גמל לפיצויים לא תשלם ולא תחזיר למעביד, בין במישרין ובין בעקיפין, סכום ...