להלן מספר מאמרים על הרמת מסך:

 • הרמת מסך כנגד בעל מניות
  לעיתים לא יוכל בעל מניות של חברה לחסות תחת האישיות המשפטית הנפרדת של החברה וייתכנו נסיבות בהן ירים בית הדין את מסך ההתאגדות כך שבעלי המניות הם שיישאו בחובות החברה. הרמת מסך כנגד בעל מניות תתרחש במקרים של חוסר תום ...
 • אי העברת כספים לקופת גמל מצדיקה הרמת מסך
  אי העברת כספים לקופת גמל חרף ביצוע ניכויים משכרו של העובד לצורך הפרשה פנסיונית מצדיקה הרמת מסך כנגד בעלי החברה על המעסיק חל צו ההרחבה הכללי במשק בדבר פנסיית חובה, שאם המעסיק אינו מקיים את הוראותיו, הוא מפר את חוזה ...
 • הרמת מסך בשל התעלמות מזכויות עובדים ואי ביצוע פירוק
  התעלמות מזכויות עובדים והגעה למצב של חדלות פרעון מבלי לבקש הליך לפירוק החברה שייאפשר לעובדים לממש זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי מצדיקים הרמת מסך כנגד בעלי החברה ע"ע 1401/04 גיל ברק – רפאל פרץ, 05.09.06; ע"ע 1192/02 חברת סברס שירותי קיטרינג בע"מ ...
 • הברחת נכסים מצדיקה הרמת מסך
  הברחת נכסים לחברה חדשה או קליטת עובדים בחברה חדשה כאשר הבעלים או מי מטעמו נותר למעשה זהה בהפעלת העסק מצדיקות הרמת מסך כנגד בעלי החברה ע"א 10582/02 ישראל בן אבו – דלתות חמדיה בע"מ, 16.10.2005; ע"ע (ארצי) 1452/04 שלמה אביר- ...
 • אי תשלום שכר וזכויות יצדיק הרמת מסך
  אי תשלום שכר וזכויות סוציאליות במשך תקופה ארוכה כשכלל אין כוונה לשלם אותם מהווה הפרת חובת תום הלב והנאמנות להצדיק הרמת מסך כנגד בעלי החברה הזכות הבסיסית של העובד בגין עבודתו היא שכר עבודה ובמקרה של אי תשלום שכר, ...
 • הרמת מסך ההתאגדות לאור העסקה באופן אישי
  כאשר קיימת העסקה של עובד באופן אישי והחברה היוותה בסך הכול צינור להעברת כספים לעובד תצדיק לעיתים הרמת מסך ההתאגדות כנגד בעלי החברה תע"א 10395-08 דורון בוק נ' יהודה לוי שמעון דויטש ואח', כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ, 08.05.2011: "יחד ...
 • מימון דק
  מימון דק ע"י בעלי החברה והגעה למצב של חדלות פירעון אשר מותירה את העובדים בפני שוקת שבורה תוצדק לעתים הרמת מסך כנגד בעלי החברה נקבע בפסיקה כי בעלי מניות לא יכולים מחד ליהנות מרווחי החברה ומאידך לא לבצע השקעות ...