להלן מספר מאמרים על יחסי עובד מעביד:

 • הגנת הפרטיות במקום העבודה
  לעובד יש זכות לפרטיות במקום העבודה. עם זאת על מנת שמעסיק יוכל לפגוע בפרטיות זו, נדרשים התנאים הבאים: פגיעה למטרת עבודה- כגון איכונים על רכב עובד לשם מעקב נוכחות. יידוע העובד בפגיעה בפרטיות. הסכמת העובד לאיסוף הנתונים. רק בזמן שעות העבודה. אפשרות ליתן לעובד לעיין ...
 • זכויות עובדים מפוטרים
  פיטרו אתכם? הנה 4 נקודות חשובות בנוגע לזכויות שלכם לכל מערכת יחסים בישראל ישנו תוקף משפטי וכך גם מערכת היחסים שלכם כעובדים מול המעסיקים. לכן ברגע שמערכת יחסים זו מסתיימת, לכל אחד מן הצדדים ישנן חובות וזכויות מסוימות שנועדו להגן עליו ...
 • פירוק חברה על ידי עובדים
  פירוק חברה על ידי עובדים עובדים מהווים לרוב קנה הנשימה העיקרי של החברה ליצירת הכנסות, עם זאת, לעתים נתקלים העובדים במצב בו החברה בה השקיעו את מרצם וזמנם מגיעה לכדי חדלות פירעון, בין אם בשל ניהול עסקי כושל של מנהלי החברה ...
 • חובת מסירת הודעה למועמד לעבודה
  חובת מסירת הודעה למועמד לעבודה החוק- החל מ-30.01.2015, לפי התיקון לחוק הודעה לעובד, מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו. תחולה- חוק זה חל על מועד שהשתתף בהליכי מיון ...
 • פיצוי בגין תלושים פיקטיביים
  פיצוי בגין תלושים פיקטיביים תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר נכנס לתוקף בפברואר 2009 קובע כי חובת המעביד למסור לעובד תלוש שיכלול את הפרטים המנויים בתוספת לחוק, ובכלל זה מועד תחילת העסקה וותק, פרטים הנוגעים להיקף המשרה ותקופת התשלום, השכר וכן ...
 • פוליגרף לעובד- האם קביל?
  פוליגרף לעובד- הדין בפסיקה נכון להיום נושא קבילות בדיקת פוליגרף לעובד הינו יציר פסיקות בתי המשפט השונים ומאוד שנוי במחלוקת, ראשית לאור היעדר אמינות הבדיקה ורמת הדיוק שלה, לאור העובדה כי הינה מבוססת על בדיקת לחץ דם, דופק ומוליכות חשמלית של ...
 • הפרת הסכם אי תחרות והשבת פיצויים
  במקרה של הפרת הסכם אי תחרות ייתכנו מקרים בהם יורה בית הדין לעבודה על השבת הפיצויים למעסיק 1.1.    עניין צח אורני : במקרה זה נדונה תביעה בגין הפרת התחייבות ...
 • עבודת לילה- מהן זכויות העובד?
  הוראות עבודת לילה חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 מגדיר עבודת לילה כדלקמן: "עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 ובין 06.00." זאת אומרת שאם עובד עובד משמרת ערב בשעות 17:00-01:00 (8 שעות עבודה) תיחשב המשמרת שלו כעבודת לילה, לאור ...
 • זכויות עובדים – התנאים הבסיסיים
  חוקי המגן מסדירים את זכויות העובדים בישראל ונועדו להבטיח תנאים בסיסיים לכל עובד עוד לפני קיומם של חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי  או צו הרחבה. עובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו, כאשר גם אם הסכים מפורשות לוותר על זכות כזו או אחרת לצורך ...
 • היקף משרה נגזר מהנוהג במקום העבודה
  כאשר היקף משרה מלא במקום עבודה הינו 40 שעות עבודה יחושבו הזכויות לפי היקף המשרה הנהוג במקום העבודה, וכך גם שכר המינימום החודשי המשולם לעובד לפי היקף משרה מלא! ע"ע 664/08 עבאסי נ' חברת החשמל המזרח ירושלמית, 21.2.10: "החוק קובע כי עובד שהועסק ...
 • רצף זכויות בחילופי מעבידים
  האם קיים רצף זכויות בחילופי מעבידים? המקום בו מועסק העובד לא מוגדר רק לפי מקור בעלות אלא גם נושא רצף זכויות, כך שגם בחילופי בעלות במפעל עדיין זכויותיו של העובד בהתאם לוותק שלו במקום העבודה עצמו נשמרות דב"ע שנ/105 – 3 ת.ד.ל. (שירותים ...
 • פסיקת דמי כלכלה בענף הבניה
  בענף הבנייה מגמת בתי  הדין לעבודה להכיר בתשלום דמי כלכלה כזכות שאינה פוקעת בסיום יחסי העבודה, כך שאם העובד לא קיבל מאת המעסיק כלכלה בעין במהלך העבודה יהיה זכאי לתבוע אותם גם בשלב מאוחר יותר ע"ע 629/08 אנדרה אנרה נ' פלסים ...
 • חוק הודעה לעובד והפרתו
  הוראות עיקריות – חוק הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד תנאי עבודה (תשס"ב) 2002, על כל מעסיק לתת לעובד בתוך 30 ימים מרגע שהעובד החל לעבוד אצלו (ואצל נער בתוך 7 ימים)  הודעה על תנאי העבודה. הודעה זו צריכה לכלול את הפרטים ...
 • פיצוי לדוגמא בגין אי מתן תלושים
    עפ"י תיקון 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 מחודש 02.2009 רשאי בית הדין לפסוק כנגד מעסיק פיצוי לדוגמא בגין אי מתן תלושים או אי מילוי כל הפרטים כנדרש  של עד 5,000 ₪ לכל תלוש בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958, ...
 • הזכות לעבודה בישיבה – החוק והפיצוי
  כניסתו לתוקף של חוק הזכות לעבודה בישיבה חוק הזכות לעבודה בישיבה הידוע בשמו גם כ"חוק הקופאיות" נכנס לתוקף בתקופת הכנסת השבע עשרה בשנת 2007, לאור מצבם העגום של הקופאיות ועובדים נוספים אשר היו מחויבים לבצע עבודתם בעמידתם לאורך כל המשמרת. עפ"י חוק זה ...
 • כתב סילוק והעדר תביעות
  מעסיק המבקש להחתים עובד המסיים את עבודתו על כתב סילוק והעדר תביעות צריך להיות מודע כי לכתב ויתור שכזה ניתן תוקף במקרים חריגים מאוד בפסיקות בתי הדין לעבודה, ורק כאשר עמד במלוא התנאים הנדרשים בדין יינתן לו תוקף משפטי, ןלפיכך ...
 • מכתב פיטורים והפסד דמי אבטלה
  חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו אינם קובעים חובה למעסיק לתת לעובד מכתב פיטורים בכתב. מכתב פיטורים מהווה ראיה לכך שהעובד פוטר לצורך הצגתו לגורמים שלישיים. החובה על המתפטר או המפטר עפ"י סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת תשס"א 2001 היא לתת את ההודעה המוקדמת בכתב שתציין את יום ...
 • התחייבות לתקופת עבודה של העובד
  לעיתים קובע מעסיק בחוזה העסקה התחייבות לתקופת עבודה מינימאלית, כאשר ככל והעובד עוזב טרם המועד יהא חייב בקנס למעסיק- עפ"י הפסיקה לתנייה שכזו לא תהיה תוקף אלא אם כן הושקעה בעובד הכשרה מיוחדת, וגם אז הקנס יהיה באופן מידתי לעלות ההכשרה ...