להלן מספר מאמרים על ימי מחלה:

 • היעדרות לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות
  הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה (להורה עצמאי- 36 ימים בשנה) לצורך סיוע אישי לילדם על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלהם, על-פי בחירתם. במהלך ימי ההיעדרות העובדים זכאים לקבל תשלום דמי מחלה או דמי חופשה החל מהיום הראשון להיעדרות. בנוסף, העובדים זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות ...
 • תאונת עבודה- מי משלם וכיצד?
  תאונת עבודה- תשלום ע"י המעסיק או המוסד לביטוח לאומי? תאונת עבודה עלולה לקרות באופן בלתי צפוי לכל עובד במהלך העבודה הרגיל, לרבות בדרך לעבודה או בחזרה ממקום העבודה. במקרה של תאונת עבודה, ישנם מספר תרחישים לגביי התשלום לעובד, כאשר נתמקד בתרחישים המקובלים: 1.התובע נפגע בתאונת עבודה- עבור היום הראשון מקבל תשלום דמי פגיעה מאת המעסיק. 2.עבור הימים השני והשלישי העובד יקבל תשלום ...
 • פיטורין בתאונת עבודה
  סעש (חי') 25501-04-14‏ דרור כהן נ' איזוטופ בע"מ, כב' השופטת  אילת שומרוני-ברנשטיין, 17.07.16- ביה"ד פסק לתובע פיצוי בסך כולל של 27,300 ₪ (6 משכורות), בגין פיטורים שלא כדין מחמת העדר שימוע וחוסר תום לב; עוד פסק ביה"ד לתובע פיצוי בסך של 20,000 ₪ בגין פיטורים בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות. סע (ת"א) 10403-04-12‏ אורי ערב נ' צבי ...
 • ימי מחלה- הוראות עיקריות
  עפ"י חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 כל עובד זכאי על פי חוק לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה של העובד עצמו, או אחד מבני משפחתו (בן זוג, ילד, הורה- בהתאם לתנאים בתקנות). הזכאות לדמי מחלה הינה עד יום וחצי לכל חודש עבודה, וקיימת אפשרות לצבירה של עד 90 ימים על פי החוק. חישוב התשלום עבור ימי ...
 • פיטורים בזמן מחלה
  פיטורים בזמן מחלה מהווים פיטורים שלא כדין- דבר שהיה יציר פסיקה עוגן מפורשות גם בחוק דמי מחלה סעיף 4א' לחוק דמי מחלה (תיקון: תשס"ט) קובע כדלקמן: (א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4 (בכפוף לסייגים שנקבעו ...