להלן מספר מאמרים על עבודת נשים:

 • קבלת פיצויים לאחר לידה
  קבלת פיצויים לאחר לידה נשים עובדות רבות מעדיפות להמשיך ולטפל בתינוק בבית, מאשר לעבוד במקביל לגידול הילדים. חלקן מתפטרות כדי להקדיש תשומת לב מלאה לפעוט בשנותיו הראשונות ואחרות מתפטרות מאילוצים התפתחותיים או בריאותיים המחייבים שינוי בסטאטוס העבודה ...
 • זכויות אישה בהריון ולידה
  מהן זכויות אישה בהריון? 1. היעדרות לצורך בדיקות– בזמן ההיריון רשאית אישה העובדת שבוע עבודה מלא להיעדר עד 40 שעות מעבודתה אצל המעסיק לצורך בדיקות ופיקוח רפואי. במידה והאישה עובדת פחות מ- 4 שעות ביום הזכות להיעדרות היא ...
 • פיצוי בתקופה המוגנת להיריון
  סעיף 13 (ב) (1) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 קובע פיצוי בתקופה המוגנת של 150% על השכר שהייתה זכאית לקבל העובדת בתקופה המוגנת בפני פיטורים- נשאלת השאלה האם פיצוי זה מכסה למעשה את הפיצוי בגין הנזק ...
 • הודעה על הריון – אי ידיעת המעסיק אינה פוטרת
  הודעה על הריון- אימתי? סעיף 10 לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 קובע כי על העובדת להודיע למעסיק על ההיריון כשהיא בחודש החמישי להריונה, ומאותו מועד אסור למעסיק להעבידה בשעות נוספות וביום מנוחה שבועי, למעט בהסכמתה ובהצגת אישור ...
 • חובת העסקה בפועל לאחר חופשת הלידה
  למעסיק קיימת חובת העסקה בפועל לאחר חופשת הלידה של העובדת (לתקופה של 60 יום) ואף אסור לו לפדות תקופה זו בשכר, דבר המונע מהעובדת להתשלב חזרה במקום עבודתה. ס"ע 11037-12-10 חורי נ' רותם אמפרט נגב בע"מ, בפני ...
 • היתר לפיטורי עובדת בהריון-מתי ואיך?
  מתי צריך היתר לפיטורי עובדת בהריון מעסיק שמעסיק עובדת מעל ל- 6 חודשי עבודה מחויב לבקש היתר לפיטוריה מהשר הממונה- עפ"י סעיף 9 לחוק עבודת נשים תש"יד 1954 לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, ...
 • פגיעה בתנאים בתקופה המוגנת בהריון
  פגיעה בתנאים בתקופה המוגנת בהריון לפי חוק עבודת נשים דינה כדין פיטורים עפ"י סעיף 9א לחוק עבודת נשים, אשר הוסף בתיקון התשנ"ח לחוק:       9א.  איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה (תיקון: תשס"ז) (א) לא יפגע מעביד בהיקף המשרה או בהכנסה ...
 • פיטורים בהריון לפני 6 חודשים
  חרף העובדה שלפי חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 במקרה של פיטורים בהריון לפני 6 חודשים להעסקת העובדת המעסיק אינו נדרש להיתר מהשר הממונה עדיין נפסקו פיצויים במקרים מסוימים בהם פוטרה עובדת בהריון בטרם מלאו 6 חודשים ...
 • פיטורים בעת טיפולי פוריות
  היעדרות בטיפולי פוריות עפ"י חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 עובדת או עובד זכאים להיעדר לטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית עד 4 סדרות טיפולים בשנה (עד 16 ימים לסדרה במקום עבודה של 5 ימים בשבוע ועד 20 ימים ...