להלן מספר מאמרים על פיטורים שלא כדין:

 • זכות השימוע והטיעון גם במגזר הפרטי
  זכות השימוע והטיעון של העובד בהליך שימוע הוגן הורחבה מהמעסיק הציבורי והמעסיק הדו – מהותי גם כלפיי המעסיק הפרטי ע"ע (ארצי) 516/09 מלכה – עגם מפעלי מתכת בע"מ (17.12.2009); ע"ע (ארצי) 554/09 צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת בע"מ – שמיר (13.11.2011); ...
 • שימוע תקין- מהו?
  על מנת לעמוד בעקרונות בית הדין לעבודה לעריכת שימוע תקין, מומלץ לפעול בהתאם להוראות הבאות: 1. על המעסיק להודיע מראש לעובד על מועד עריכת השימוע- רצוי להוציא לעובד זימון בכתב לשימוע מבעוד מועד. 2. על המעסיק למסור לעובד בזימון לשימוע את הטענות, הנוגעות ...
 • פיטורים בזמן מחלה
  פיטורים בזמן מחלה מהווים פיטורים שלא כדין- דבר שהיה יציר פסיקה עוגן מפורשות גם בחוק דמי מחלה סעיף 4א' לחוק דמי מחלה (תיקון: תשס"ט) קובע כדלקמן: (א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו ...
 • פיטורין שלא כדין- נזק ממוני ונזק לא ממוני
  במקרה של פיטורין שלא כדין מכל סיבה שהיא יש לאבחן בין הנזק הממוני שנגרם לעובד המתבטא בחסרון הכיס של העובד בשל אובדן ההכנסה ממקום עבודתו לבין הנזק הלא ממוני שמהווה עוגמת הנפש של העובד שנגרמה לו בשל הפיטורים נזק ממוני ייקבע ...
 • פיטורים שלא כדין – מהו הפיצוי?
  נקבע בפסיקה כי במקרה של פיטורים שלא כדין כאשר עובד מפוטר בחוסר תום לב או בהליך לא תקין- נזקו הממוני ראוי  להיקבע בעיקרו של דבר, על פי הפסד שכר בעבודה שנגרם לו כתוצאה מפיטוריו בחוסר תום לב ואיבוד מקור פרנסתו, ...
 • נזק לא ממוני בשל פיטורים שלא כדין
  שיעור הפיצויים בגין נזק לא ממוני שנגרם לעובד בשל פיטוריו שלא כדין משתנה בהתאם לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ונפסקים לפי שיקול דעתו של בית הדין פיצויים כספיים גבוהים– עב' (י-ם) 2312/06 רחל סגל נ' קהילת שבי שומרון אגודה שיתופית להתישבות– ...
 • פיטורים שלא כדין לאחר מכתב התראה לזכויות
  פיטורים שלא כדין לאחר מכתב התראה לדרישת זכויות ע"י העובד מהווים פיטורים בחוסר תום לב ע"י המעביד ומצדיקים פיצוי נוסף לטובת העובד מעבר לפיצויי פיטורים תע"א 3320/06 שמחי יאיר נ' שירן נסיעות (אחים קקון) בע"מ, 19.10.10- נפסק פיצוי בגובה 2 משכורות: "התובע ...