יוני 16, 2013

דמי הבראה חודשיים

תשלום דמי הבראה חודשיים בהסכמת העובד רשאי המעסיק במקום לשלם לעובד את דמי ההבראה בסוף השנה לשלם דמי הבראה חודשיים, ובתנאי שמדובר בתשלומים שלא יפחתו מכמות […]