יוני 16, 2013

ימי חג בענף השמירה

על עובדי שמירה חלות הוראות ההסכם הקיבוצי/צו ההרחבה בענף השמירה בעניין תשלום דמי חגים, כיון שהוראותיו מיטיבות ביחס להוראות צו ההרחבה הכללי- ע"ע 459/07 דוד יפה […]