אוגוסט 6, 2013

תשואת קופת הפיצויים- למי שייכת?

מי זכאי לקבל את תשואת קופת הפיצויים? הפרשות המעסיק לפיצויים עבור העובד עפ"י קרנות הפנסיה וקופות הגמל הקיימות (והחל משנת 2014 גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה) […]