יוני 11, 2013

הרמת מסך בשל התעלמות מזכויות עובדים ואי ביצוע פירוק

התעלמות מזכויות עובדים והגעה למצב של חדלות פרעון מבלי לבקש הליך לפירוק החברה שייאפשר לעובדים לממש זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי מצדיקים הרמת מסך כנגד בעלי החברה […]
יוני 1, 2013

מימון דק

מימון דק ע"י בעלי החברה והגעה למצב של חדלות פירעון אשר מותירה את העובדים בפני שוקת שבורה תוצדק לעתים הרמת מסך כנגד בעלי החברה נקבע בפסיקה […]