מרץ 31, 2014

חופשה בימי אבל

  האם יש זכאות לימי חופשה בימי אבל? צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה ל- 43 שעות שבועיות (הסכם מסגרת), 2000, שנכנס לתוקף ביום 01.07.2000 וחל על […]