פברואר 15, 2016

פירוק חברה על ידי עובדים

פירוק חברה על ידי עובדים עובדים מהווים לרוב קנה הנשימה העיקרי של החברה ליצירת הכנסות, עם זאת, לעתים נתקלים העובדים במצב בו החברה בה השקיעו את […]
מאי 8, 2014

פיצוי בגין תלושים פיקטיביים

פיצוי בגין תלושים פיקטיביים תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר נכנס לתוקף בפברואר 2009 קובע כי חובת המעביד למסור לעובד תלוש שיכלול את הפרטים המנויים בתוספת […]
דצמבר 26, 2013

פוליגרף לעובד- האם קביל?

פוליגרף לעובד- הדין בפסיקה נכון להיום נושא קבילות בדיקת פוליגרף לעובד הינו יציר פסיקות בתי המשפט השונים ומאוד שנוי במחלוקת, ראשית לאור היעדר אמינות הבדיקה ורמת […]
אוגוסט 18, 2013

זכויות עובדים – התנאים הבסיסיים

חוקי המגן מסדירים את זכויות העובדים בישראל ונועדו להבטיח תנאים בסיסיים לכל עובד עוד לפני קיומם של חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי  או צו הרחבה. עובד אינו רשאי […]