מאי 28, 2013

תביעת פרילנסר – המבחנים וההשלכות

המבחנים של תביעת פרילנסר מעמדו של מועסק נקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין הצדדים מבחינה מהותית, ולא על פי המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו […]