יוני 16, 2013

תלוש שכר לכל עובד

  עפ"י סעיף 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 קיימת חובה למעסיק להוציא לעובד עבור עבודתו תלוש שכר כשזה צריך לשקף את השכר האמיתי המשולם לעובד, […]
יוני 15, 2013

תשלום שכר בהתלמדות

קיימים מקרים רבים בהם עוד טרם תחילת עבודתו של עובד אצל המעסיק הינו נדרש לעבור תקופת הכשרה או התלמדות לצורך התחלת עבודתו. בפסיקה נקבע כי גם […]
יוני 14, 2013

איסור השעיות עובד

השעיות אינן חוקיות כל עוד העובד זמין לבצע עבודתו בפועל, לכן עפ"י דין בגין תקופת השעיות יש לשלם לעובד את שכר עבודתו, כשהשעייה שאינה מוגבלת בזמן […]