יוני 17, 2013

מטפלים סיעודיים לא זכאים לגמול גלובלי לשעות נוספות

מטפלים סיעודיים, שהינם לרוב עובדים זרים, אשר זמינים לעבודה עבור המטופל 24 שעות ביממה וגרים בביתו היו זכאים לגמול גלובלי עבור עבודתם בשעות נוספות- הלכה זו […]