הרמת מסך בשל התעלמות מזכויות עובדים ואי ביצוע פירוק