אחזקת רכב ותוספת מחזור משאית כחלק מהשכר הקובע לפיצויים