מטפלים סיעודיים לא זכאים לגמול גלובלי לשעות נוספות