יוני 17, 2013

השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

כל עובד אשר זקוק לתחבורה לשם הגעה למקום עבודתו, אפילו אם בפועל הוא מגיע ברגל, זכאי להשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה על פי הוראות צו ההרחבה. להלן […]
יוני 16, 2013

הכללת דמי נסיעות בשכר הבסיס של העובד

ככלל, אין איסור בחוק לעניין הכללת דמי נסיעות בשכר כולל. ואולם, הסכמת העובד לתשלום דמי נסיעה בתוך שכר הבסיס צריכה להיות מפורשת וחד משמעית ורצוי שתהיה […]