יוני 17, 2013

הודעה מוקדמת בפיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת- כמה צריך לתת? עובד במשכורת (עובד חודשי)- 6 חודשים ראשונים- 6 ימים, לאחר מכן- 2.5 וחצי ימים על כל חודש, לאחר שנה- חודש ימים. […]
יוני 16, 2013

חפיפה בין הודעה מוקדמת לימי חופשה

לא ניתן לכפות על עובד חפיפה בין הודעה מוקדמת לימי חופשה שכן הדבר נוגד את הרציונל של ימי חופשה לעומת תקופת הודעה מוקדמת בה אמור העובד […]