אוגוסט 6, 2013
עקרון הרמת המסך כנגד בעלי מניות

תשואת קופת הפיצויים- למי שייכת?

מי זכאי לקבל את תשואת קופת הפיצויים? הפרשות המעסיק לפיצויים עבור העובד עפ"י קרנות הפנסיה וקופות הגמל הקיימות (והחל משנת 2014 גם בצו ההרחבה לפנסיית חובה) […]
יוני 17, 2013

הפרשה לפנסיה – מתי כמה ולמה?

זכאות העובד בגין הפרשה לפנסיה עפ"י צו ההרחבה לפנסיית חובה החל מיום 01.01.2008 חלה חובה על כל מעסיק בישראל לבצע הפרשה לפנסיה עבור העובדים. חובת ההפרשה […]
יוני 15, 2013

הפרשה לפיצויים- של העובד או המעסיק?

הפרשה לפיצויים- למי שייכת? הפרשה לפיצויים אשר מקום העבודה מבצע עבור העובד, שייכים ככלל למעסיק אשר יכול להשתמש בכספיי ההפרשה לצורך תשלום פיצויי הפיטורים אותם חייב […]
יוני 13, 2013

שחרור קופת גמל לעובד

בסיום העבודה זכאי כל עובד לקבל מאת המעסיק מכתב שחרור קופת גמל שנפתחה לזכותו בגין עבודתו אצל המעסיק תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 […]