יוני 17, 2013

הרמת מסך כנגד בעל מניות

לעיתים לא יוכל בעל מניות של חברה לחסות תחת האישיות המשפטית הנפרדת של החברה וייתכנו נסיבות בהן ירים בית הדין את מסך ההתאגדות כך שבעלי המניות […]
יוני 12, 2013

אי העברת כספים לקופת גמל מצדיקה הרמת מסך

אי העברת כספים לקופת גמל חרף ביצוע ניכויים משכרו של העובד לצורך הפרשה פנסיונית מצדיקה הרמת מסך כנגד בעלי החברה על המעסיק חל צו ההרחבה הכללי במשק […]
יוני 11, 2013

הרמת מסך בשל התעלמות מזכויות עובדים ואי ביצוע פירוק

התעלמות מזכויות עובדים והגעה למצב של חדלות פרעון מבלי לבקש הליך לפירוק החברה שייאפשר לעובדים לממש זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי מצדיקים הרמת מסך כנגד בעלי החברה […]
יוני 5, 2013

הברחת נכסים מצדיקה הרמת מסך

הברחת נכסים לחברה חדשה או קליטת עובדים בחברה חדשה כאשר הבעלים או מי מטעמו נותר למעשה זהה בהפעלת העסק מצדיקות הרמת מסך כנגד בעלי החברה ע"א […]
יוני 4, 2013

אי תשלום שכר וזכויות יצדיק הרמת מסך

אי תשלום שכר וזכויות סוציאליות במשך תקופה ארוכה כשכלל אין כוונה לשלם אותם מהווה הפרת חובת תום הלב והנאמנות להצדיק הרמת מסך כנגד בעלי החברה הזכות […]
יוני 3, 2013

הרמת מסך ההתאגדות לאור העסקה באופן אישי

כאשר קיימת העסקה של עובד באופן אישי והחברה היוותה בסך הכול צינור להעברת כספים לעובד תצדיק לעיתים הרמת מסך ההתאגדות כנגד בעלי החברה תע"א 10395-08 דורון […]
יוני 1, 2013

מימון דק

מימון דק ע"י בעלי החברה והגעה למצב של חדלות פירעון אשר מותירה את העובדים בפני שוקת שבורה תוצדק לעתים הרמת מסך כנגד בעלי החברה נקבע בפסיקה […]