מרץ 31, 2014
חובת תשלום שכר לתקופת הכשרה

חופשה בימי אבל

  האם יש זכאות לימי חופשה בימי אבל? צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה ל- 43 שעות שבועיות (הסכם מסגרת), 2000, שנכנס לתוקף ביום 01.07.2000 וחל על […]
יוני 17, 2013

ימי חופשה – כמה מגיע?

ימי חופשה- הזכאות לפי חוק חופשה שנתית תשי"א 1951 עובד זכאי לימי חופשה כדלקמן: שנים 1-5- 16 ימים*, שנה שישית- 18 ימים, שנה שביעית- 21 ימים, […]
יוני 16, 2013

חופשה בפועל ולא תמורת חופשה

יש ליתן לעובד חופשה בפועל ולא תשלום פדיון חופשה בשווה כסף נוהג לפיו עובד "פודה" את זכות חופשתו השנתית בתוך תקופת העבודה, להבדיל מסיום תקופת העבודה, הוא […]
יוני 15, 2013

צבירת ימי חופשה – כמה ניתן?

מהי כמות צבירת ימי חופשה המקסימלית? חרף סעיף 7 לחוק חופשה שנתית הקובע כי לא יכולה להיות לעובד צבירת ימי חופשה של מעל שנתיים (בהסכמת המעסיק), […]
יוני 14, 2013

חובת ניהול פנקס חופשה

סעיף 26 לחוק חופשה שנתית תשי"א 1951 קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו בתקנות. בתקנות חופשה שנתית (פנקס […]
יוני 12, 2013

חופשה כפויה- מהו הגבול?

מה דין חופשה כפויה בחול המועד? כאשר מקום העבודה סגור לרגל שיפוצים? או כל סיבה אחרת כאשר המעסיק  מחליט לסגור את מקום העבודה ולהוציא את העובדים […]
יוני 10, 2013

זקיפת חופשה לשנים קודמות

מהי זקיפת חופשה לשנים קודמות? ההתיישנות לפדיון חופשה היא של שלוש שנים והשנה השוטפת האחרונה לעבודת העובד. עם זאת, עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה זקיפת חופשה […]
יוני 9, 2013

חישוב עמלות בפדיון חופשה

עפ"י פסיקת בית הדין לעבודה ייחשבו עמלות לחלק מהשכר הקובע לצורך תשלום פדיון חופשה דב"ע ל/1-1 בתי הזיקוק חיפה בע"מ – אליעזר הלל, פד"ע ב 155, […]
יוני 7, 2013

חופשה ללא תשלום ומשמעויותיה

חופשה ללא תשלום היא למעשה השעיית הסכם העבודה לתקופה קצובה בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד ולא נצברות הזכויות, בהיעדר הסכמה מפורשת. עם זאת, מעסיק אינו […]