מאי 21, 2018

זכויות עובדים מפוטרים

פיטרו אתכם? הנה 4 נקודות חשובות בנוגע לזכויות שלכם לכל מערכת יחסים בישראל ישנו תוקף משפטי וכך גם מערכת היחסים שלכם כעובדים מול המעסיקים. לכן ברגע […]
פברואר 15, 2016
חובת תשלום שכר לתקופת הכשרה

פירוק חברה על ידי עובדים

פירוק חברה על ידי עובדים עובדים מהווים לרוב קנה הנשימה העיקרי של החברה ליצירת הכנסות, עם זאת, לעתים נתקלים העובדים במצב בו החברה בה השקיעו את […]
יוני 22, 2015

חובת מסירת הודעה למועמד לעבודה

חובת מסירת הודעה למועמד לעבודה החוק- החל מ-30.01.2015, לפי התיקון לחוק הודעה לעובד, מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב […]
מאי 8, 2014
תוקפו של כתב ויתור

פיצוי בגין תלושים פיקטיביים

פיצוי בגין תלושים פיקטיביים תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר נכנס לתוקף בפברואר 2009 קובע כי חובת המעביד למסור לעובד תלוש שיכלול את הפרטים המנויים בתוספת […]
דצמבר 26, 2013

פוליגרף לעובד- האם קביל?

פוליגרף לעובד- הדין בפסיקה נכון להיום נושא קבילות בדיקת פוליגרף לעובד הינו יציר פסיקות בתי המשפט השונים ומאוד שנוי במחלוקת, ראשית לאור היעדר אמינות הבדיקה ורמת […]
ספטמבר 23, 2013

הפרת הסכם אי תחרות והשבת פיצויים

במקרה של הפרת הסכם אי תחרות ייתכנו מקרים בהם יורה בית הדין לעבודה על השבת הפיצויים למעסיק 1.1.    עניין צח אורני [עב (ת"א) 7883/01 צח אורני […]
אוגוסט 27, 2013

עבודת לילה- מהן זכויות העובד?

הוראות עבודת לילה חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 מגדיר עבודת לילה כדלקמן: "עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 ובין 06.00." זאת אומרת […]
אוגוסט 18, 2013

זכויות עובדים – התנאים הבסיסיים

חוקי המגן מסדירים את זכויות העובדים בישראל ונועדו להבטיח תנאים בסיסיים לכל עובד עוד לפני קיומם של חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי  או צו הרחבה. עובד אינו רשאי […]
יוני 17, 2013

היקף משרה נגזר מהנוהג במקום העבודה

כאשר היקף משרה מלא במקום עבודה הינו 40 שעות עבודה יחושבו הזכויות לפי היקף המשרה הנהוג במקום העבודה, וכך גם שכר המינימום החודשי המשולם לעובד לפי […]