אוגוסט 9, 2017

תאונת עבודה- מי משלם וכיצד?

תאונת עבודה- תשלום ע"י המעסיק או המוסד לביטוח לאומי? תאונת עבודה עלולה לקרות באופן בלתי צפוי לכל עובד במהלך העבודה הרגיל, לרבות בדרך לעבודה או בחזרה […]
ספטמבר 2, 2013

פיטורין בתאונת עבודה

סעש (חי') 25501-04-14‏ דרור כהן נ' איזוטופ בע"מ, כב' השופטת  אילת שומרוני-ברנשטיין, 17.07.16- ביה"ד פסק לתובע פיצוי בסך כולל של 27,300 ₪ (6 משכורות), בגין פיטורים שלא […]
יוני 17, 2013

ימי מחלה- הוראות עיקריות

עפ"י חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 כל עובד זכאי על פי חוק לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה של העובד עצמו, או […]
יוני 16, 2013

פיטורים בזמן מחלה

פיטורים בזמן מחלה מהווים פיטורים שלא כדין- דבר שהיה יציר פסיקה עוגן מפורשות גם בחוק דמי מחלה סעיף 4א' לחוק דמי מחלה (תיקון: תשס"ט) קובע כדלקמן: […]