מאי 21, 2018

קבלת פיצויים לאחר לידה

קבלת פיצויים לאחר לידה נשים עובדות רבות מעדיפות להמשיך ולטפל בתינוק בבית, מאשר לעבוד במקביל לגידול הילדים. חלקן מתפטרות כדי להקדיש תשומת לב מלאה לפעוט בשנותיו […]
ינואר 8, 2014

זכויות אישה בהריון ולידה

מהן זכויות אישה בהריון? 1. היעדרות לצורך בדיקות– בזמן ההיריון רשאית אישה העובדת שבוע עבודה מלא להיעדר עד 40 שעות מעבודתה אצל המעסיק לצורך בדיקות ופיקוח רפואי. […]
יוני 17, 2013

פיצוי בתקופה המוגנת להיריון

סעיף 13 (ב) (1) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 קובע פיצוי בתקופה המוגנת של 150% על השכר שהייתה זכאית לקבל העובדת בתקופה המוגנת בפני פיטורים- נשאלת […]
יוני 16, 2013

הודעה על הריון – אי ידיעת המעסיק אינה פוטרת

הודעה על הריון- אימתי? סעיף 10 לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 קובע כי על העובדת להודיע למעסיק על ההיריון כשהיא בחודש החמישי להריונה, ומאותו מועד אסור […]
יוני 14, 2013

חובת העסקה בפועל לאחר חופשת הלידה

למעסיק קיימת חובת העסקה בפועל לאחר חופשת הלידה של העובדת (לתקופה של 60 יום) ואף אסור לו לפדות תקופה זו בשכר, דבר המונע מהעובדת להתשלב חזרה […]
יוני 10, 2013

היתר לפיטורי עובדת בהריון-מתי ואיך?

מתי צריך היתר לפיטורי עובדת בהריון מעסיק שמעסיק עובדת מעל ל- 6 חודשי עבודה מחויב לבקש היתר לפיטוריה מהשר הממונה- עפ"י סעיף 9 לחוק עבודת נשים […]
יוני 9, 2013

פגיעה בתנאים בתקופה המוגנת בהריון

פגיעה בתנאים בתקופה המוגנת בהריון לפי חוק עבודת נשים דינה כדין פיטורים עפ"י סעיף 9א לחוק עבודת נשים, אשר הוסף בתיקון התשנ"ח לחוק:       9א.  איסור פגיעה […]
יוני 7, 2013

פיטורים בהריון לפני 6 חודשים

חרף העובדה שלפי חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 במקרה של פיטורים בהריון לפני 6 חודשים להעסקת העובדת המעסיק אינו נדרש להיתר מהשר הממונה עדיין נפסקו פיצויים […]
יוני 6, 2013

פיטורים בעת טיפולי פוריות

היעדרות בטיפולי פוריות עפ"י חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 עובדת או עובד זכאים להיעדר לטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית עד 4 סדרות טיפולים בשנה (עד 16 […]