יוני 17, 2013

זכות השימוע והטיעון גם במגזר הפרטי

זכות השימוע והטיעון של העובד בהליך שימוע הוגן הורחבה מהמעסיק הציבורי והמעסיק הדו – מהותי גם כלפיי המעסיק הפרטי ע"ע (ארצי) 516/09 מלכה – עגם מפעלי […]
יוני 16, 2013

שימוע תקין- מהו?

על מנת לעמוד בעקרונות בית הדין לעבודה לעריכת שימוע תקין, מומלץ לפעול בהתאם להוראות הבאות: 1. על המעסיק להודיע מראש לעובד על מועד עריכת השימוע- רצוי […]
יוני 16, 2013

פיטורים בזמן מחלה

פיטורים בזמן מחלה מהווים פיטורים שלא כדין- דבר שהיה יציר פסיקה עוגן מפורשות גם בחוק דמי מחלה סעיף 4א' לחוק דמי מחלה (תיקון: תשס"ט) קובע כדלקמן: […]
יוני 14, 2013

פיטורין שלא כדין- נזק ממוני ונזק לא ממוני

במקרה של פיטורין שלא כדין מכל סיבה שהיא יש לאבחן בין הנזק הממוני שנגרם לעובד המתבטא בחסרון הכיס של העובד בשל אובדן ההכנסה ממקום עבודתו לבין […]
יוני 10, 2013

פיטורים שלא כדין – מהו הפיצוי?

נקבע בפסיקה כי במקרה של פיטורים שלא כדין כאשר עובד מפוטר בחוסר תום לב או בהליך לא תקין- נזקו הממוני ראוי  להיקבע בעיקרו של דבר, על […]
יוני 9, 2013

נזק לא ממוני בשל פיטורים שלא כדין

שיעור הפיצויים בגין נזק לא ממוני שנגרם לעובד בשל פיטוריו שלא כדין משתנה בהתאם לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ונפסקים לפי שיקול דעתו של בית הדין […]
יוני 2, 2013

פיטורים שלא כדין לאחר מכתב התראה לזכויות

פיטורים שלא כדין לאחר מכתב התראה לדרישת זכויות ע"י העובד מהווים פיטורים בחוסר תום לב ע"י המעביד ומצדיקים פיצוי נוסף לטובת העובד מעבר לפיצויי פיטורים תע"א […]