מאי 21, 2018

זכויות עובדים מפוטרים

פיטרו אתכם? הנה 4 נקודות חשובות בנוגע לזכויות שלכם לכל מערכת יחסים בישראל ישנו תוקף משפטי וכך גם מערכת היחסים שלכם כעובדים מול המעסיקים. לכן ברגע […]
מאי 21, 2018

עורך דין פיצויים

זקוקים להכוונה בנושא קבלת הפיצויים ממקום העבודה? הכול כאן: שאלות ובירורים בנושאי תעסוקה וזכויות עובדים צצים תמיד כאשר מתערער מאזן הכוחות במקום העבודה, או כאשר אחד […]
מאי 21, 2018

פיצויי פיטורין במקרה של התפטרות

התפטרתי! האם מגיעים לי פיצויי פיטורין? מקובל לחשוב כי תשלום פיצויים עקב התפטרות חל רק על עובד שמפוטר מעבודתו. אך גם כאשר העובד בוחר לעזוב, ישנם […]
יוני 16, 2013

28 מקרים בהם תקום לעובד זכאות לקבל פיצויי פיטורים

מלבד המקרים המוכרים והפשוטים של תשלום פיצויי פיטורים לאור פיטורים או מכוח נוהג והסכמת הצדדים, קיימות נסיבות רבות בחוק פיצויי פיטורים ותקנותיו בהן תקום לעובד זכאות לפיצויי […]
יוני 15, 2013

פיטורים בסמוך לשנה (סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים)

התנאי המרכזי לפי חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 כי עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (או התפטרות בנסיבות המתאימות) רק כאשר מלאה שנה להעסקתו. סעיף 3 לחוק […]
יוני 14, 2013

נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להישאר בעבודתו

לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 יהא העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם כאשר התפטר בקרות נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להישאר בעבודתו. […]
יוני 13, 2013

התפטרות לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים

הנטלים הנדרשים על עובד על מנת שיחול סעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 על התפטרות, הינם הוכחת ההרעה המוחשית או הנסיבות בגינם לא יכול […]
יוני 12, 2013

התראה למעסיק לפני התפטרות כדין מפוטר

אין מדובר במאמר זה על חובת הודעה מוקדמת טרם התפטרות כי אם החובה לתת התראה למעסיק בטרם התפטרות כדין מפוטר בטענה של הרעה מוחשית בתנאים או […]
יוני 11, 2013

שינוי מקום העסקה כהרעה בתנאים

שינוי מקום העסקה יכול להיכנס בגדרו של סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 במקרה שיוכח ע"י העובד כי אכן מדובר בהרעה מוחשית בתנאי עבודתו. דב"ע […]