יוני 4, 2013

השבת כספים כפרילנסר בתביעת יחסי עובד מעביד

ככלל אין להעניש עובד שתבע הכרה ביחסי עובד מעביד בהשבת הכספים כפרילנסר לעומת השכר שהיה מקבל כעובד ע"ע 300267/98 טויטו – מ.ש.ב. הנדסת קירור (1965) בע"מ, פד"ע […]
יוני 1, 2013

פיצויי פיטורים לפרילנסר

מתי יינתנו פיצויי פיטורים לפרילנסר? לא תמיד כאשר ישלול בית הדין התקיימותם של יחסי עובד מעביד בין חברה לפרילנסר ייקבע כי לא מגיע דבר. בתביעות של פרילנסרים […]
מאי 30, 2013

יחסי עובד מעביד לנהג מונית

קיום יחסי עובד מעביד לנהג מונית עם עסק להשכרת מוניות בעב' 2030/07 ‏ לוי אהרון נ' לוי הילה מוניות בע"מ, כב' השופט משה טוינה, 20.03.09, בעניין נהג […]
מאי 28, 2013

תביעת פרילנסר – המבחנים וההשלכות

המבחנים של תביעת פרילנסר מעמדו של מועסק נקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין הצדדים מבחינה מהותית, ולא על פי המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו […]