אוגוסט 9, 2013

אפליה מחמת מוצא- פיצוי של 50 אלף ש"ח

פסק דין כנגד התעשייה האווירית בגין אפליה מחמת מוצא תע"א 3816/09 מישל מלכה נ' התעשייה האוירית לישראל בע"מ, כב' השופטות סיגל דוידוב מוטולה, 02.08.2013: התובע, מישל מלכה, […]
יולי 29, 2013
אפליה בראיון עבודה

אפליה בראיון עבודה- 210 אלף ש"ח פיצוי

סקירת פסק דין בעניין אפליה בראיון עבודה מחמת היריון בפסיקה חדשה ומעניינת הוטלה סנקציה חריפה על שלושה מעסיקים שלא קיבלו עובדת בחודש השלישי להיריון בשל אפליה בראיון עבודה. […]
יוני 16, 2013

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

הטלת פיצוי לא ממוני על המעסיק בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על מטרת הפיצוי העונשי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות מד בית הדין הארצי בדב"ע […]
יוני 15, 2013

אפליה מחמת גיל

פסיקת פיצוי על המעסיק בשל אפליה מחמת גיל תע"א 9506-08 יוסף מוצפי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, כב' השופט יצחק לובוצקי, 24.06.10- הנתבע נקט בהפליה פסולה […]
יוני 10, 2013

אפליה מחמת מין

איסור אפליה מחמת מין בחוק סעיף 2 (א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע איסור הפליה מחמת מין בין היתר בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה […]
יוני 6, 2013

אפליה מטעמי דת (שמירת שבת)

איסור אפליה מטעמי דת האיסור על אפליה מטעמי דת מוסדר הן בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה והן מפורשות בחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כדלקמן: 9ג. איסור הפליה […]