דצמבר 1, 2013

היתר העסקה בשעות נוספות

היתר העסקה בשעות נוספות מהי הכמות המקסימאלית בה ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות? עפ"י סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א אסור להעסיק עובד בשעות נוספות אם […]
ספטמבר 24, 2013

ניכוי הפסקות משעות העבודה

  האם חוקי לבצע ניכוי הפסקות משעות העבודה? והאם ניתן לעשות זאת בדיעבד רק כאשר צצה תביעה לשעות נוספות? סעיף 20(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע […]
יוני 17, 2013

מטפלים סיעודיים לא זכאים לגמול גלובלי לשעות נוספות

מטפלים סיעודיים, שהינם לרוב עובדים זרים, אשר זמינים לעבודה עבור המטופל 24 שעות ביממה וגרים בביתו היו זכאים לגמול גלובלי עבור עבודתם בשעות נוספות- הלכה זו […]
יוני 17, 2013

איסור תשלום שכר כולל

בסעיף 5 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 אוסר על מעסיקים לשלם לעובד שכר כולל המתייחס לשעות נוספות, מנוחה שבועית ופדיון חופשה. ניתן לשלם כחלק משכר כולל, […]
יוני 16, 2013

שעות נוספות על דרך האומדנא/מתכונת עבודה קבועה

  הלכה עתיקה היא כי שעות נוספות הינה מתביעות הממון המוגדרות ועל מנת שבית הדין יפסוק סכום קצוב יש להוכיחה באופן מדוייק. עם השנים חלה הגמשה […]
יוני 15, 2013

שעות כוננות מזכות בשכר עבודה

שעות כוננות בהן העובד לא עושה את עבודתו הרגילה, ולעיתים אף שוהה בביתו, מוכרים לרוב בפסיקה כזמן אשר עמד העובד לרשות העבודה, ואשר מזכה אותו בשכר "בסעיף […]
יוני 14, 2013

שעות נוספות לאחר 186 שעות עבודה בחודש

יש לחשב שעות נוספות לזכות העובד על בסיס יומי ועל בסיס שבועי (לאחר 43 שעות עבודה) אך כאשר אין דוחות נוכחות בנמצא ולא מדובר במתכונת עבודה […]
יוני 12, 2013

שעות נוספות לאחר 43 שעות שבועיות

לפי צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה (הסכם מסגרת), 07.2000, שבוע העבודה הינו בן 43 שעות שבועיות, כשמעבר לכמות זו יש לשלם גמול שעות נוספות כדין. כאשר […]
יוני 10, 2013

חריגים לחוק שעות עבודה ומנוחה

עובדים חריגים לחוק שעות עבודה ומנוחה (עובדים בתפקידי הנהלה, משרות אמון ועובדים שלא ניתן לפקח על שעות עבודתם) סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 […]